پاورپوینت درسی http://powerpot.mihanblog.com 2018-06-19T00:33:35+01:00 text/html 2013-06-01T21:54:50+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX چگونه تم پاورپوینت را بر روی پاورپوینت نصب کنیم؟+عکس http://powerpot.mihanblog.com/post/28 <font size="3">سلام</font><div><font size="3">برای نصب تم بر روی پاورپوینت <font color="#ff0000">دو</font> روش وجود دارد.</font></div><div><br></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">روش اول</font>:ابتدا تم را دانلود میکنیم سپس بر روی تم کلیک می کنیم و وارد پاور پوینت با تم دلخواه می شویم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#ff0000">روش دوم</font>:این روش برای آن شخصی است پاورپوینت خود را قبلا درست کرده و حال می خواهد تم پاورپوینتش را تغییر دهد.</font></div><div><font size="3">ابتدا وارد پاورپویتی که از قبل آماده کرده اید بشوید.</font></div><div><font size="3">سپس بر روی گزینه ی <font color="#ff0000">DESIGN</font> کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div>&nbsp;&nbsp;<img align="middle" alt="فروش اینترنتی" border="0" src="http://nci.pusku.com/up/0eb6500bd1e4.jpg">&nbsp;</div><div><br></div><div><font size="3">حال که صفحه ی تم ها باز شد بر روی نماد تم های بیشتر کلیک کن.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img align="middle" alt="فروش اینترنتی" border="0" src="http://nci.pusku.com/up/e095e054ee94.jpg"></div><div><br></div><div><font size="3">بعد از آن جدولی باز می شود که باید برروی گزینه ی<font color="#ff0000"> Browse for themes</font> کلیک کنید.</font></div><div><br></div><div><img align="middle" alt="فروش اینترنتی" border="0" src="http://nci.pusku.com/up/e188463935a0.jpg"></div><div><font size="3">و در آخر هم تم مورد نظر&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">را انتخاب کنید.</span></div> text/html 2013-05-09T05:49:30+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX آدرس جدید http://powerpot.mihanblog.com/post/27 <div style="text-align: center;"><br></div><div align="center"><div><span style="font-family: impact; font-size: xx-large;">&nbsp;سلام</span></div><font size="-1" style="text-align: start;"><font face="impact" size="5"><font size="7"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></font><div align="center"><font face="impact" size="6"><br></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#FF6666"><br></font></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span><span class="GF3XLO3BCH"><font size="4"><font color="#C0C0C0" size="5">ا</font><font color="#C0C0C0" size="5">ز این پس می توانید با آدرس زیر وارد وب سایت ما شوید</font><font color="#C0C0C0"><br></font><br></font></span><font size="7"><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif">www.powerpot.tk</font><br></font></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(102, 51, 102); line-height: 23.266666412353516px;"><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font size="4">چت روم وبلاگ برای رسیدگی به مشکلات فعاله,اونم<font color="#663366">&nbsp;</font><font color="#ff0000">زیر صفحه</font><font color="#663366">&nbsp;</font>هست</font></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">ما رو هم به نام وبمون یعنی<font color="#663300">&nbsp;</font></font><font size="4" color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">پاورپوینت</font><font color="#663300" size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</font><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">لینک کنین</font></font></b></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br></font></font></b></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br></font></font></b></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">و اینکه نویسنده</font><font color="#000099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">با تجربه</font><font color="#000099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">هم میپذیریم</font></font></b></font></font></b></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br></font></font></b></font></font></b></b></div><div align="center"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 23.266666412353516px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img src="http://www.parsnaz.ir/img/groups.gif" alt="جهت عضویت در سایت کلیک کنید"></font></font></b></font></font></b></b></div><div align="center"><a href="http://topbloger.com/topblog/index.php?page=in&amp;id=12549" target="" title=""><img src="http://topbloger.com/topblog/mnue/logo.gif" border="0" alt="Top Blog" title="Top Blog"></a></div></div> text/html 2013-05-08T08:34:00+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود تم برای پاور پوینت http://powerpot.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-9933" title="Abstract Circles PowerPoint Template" src="http://www.free-power-point-templates.com/wp-content/uploads/2011/09/1557_example.jpg" alt="" height="323" width="404"><br><br><br><font size="3">لطفا به&nbsp;<font color="#ff0000">ادامه مطلب</font> بروید</font></div> text/html 2013-03-02T23:17:24+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود نرم افزار مایکروسافت آفیس 2013 http://powerpot.mihanblog.com/post/24 <img style="margin-top: 3px;" id="irc_mi" src="http://zapt3.staticworld.net/images/article/2012/12/pcw_office2013_2_primary-100016069-large.jpg" height="388" width="580"> text/html 2013-02-26T10:19:19+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود پاورپوینت درس 8 عربی اول دبیرستان http://powerpot.mihanblog.com/post/23 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://eint.net76.net/photos/18a6d1cde4b2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br>این پاورپوینت زیبا که طراحی بسیار زیبای دارد را برای شما به نمایش درآورده ایم. این پاورپوینت در 12 اسلاید و با پس زمینه و افکت های زیبا برای عموم حاضر شده است.این پاورپوینت را ازدست ندهید.&nbsp; <br><img src="uplodtak.com" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2013-02-19T16:15:57+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود 13 موزیك بی كلام برای پاورپوینت http://powerpot.mihanblog.com/post/21 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.aryaclick.net/img_gallery/music/instrumental/instrumental_music.jpg" alt=""> </p><p><br></p><p>دوستان باتوجه به این كه موسیقی یكی از موارد مهم زندگی است ما هم باید در كار هایمان موسیقی را آغشته كنیم برایهمین من 13تا موسیقی بی كلام و آرام بخش حاضر كردم برای دانلود هم گذاشتم هركس دوست داشت می تواند دانلود كند.</p> text/html 2013-02-19T13:17:04+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود 100پس زمینه پاورپوینت و دسکتاپ http://powerpot.mihanblog.com/post/20 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eint.net76.net/photos/1c23973a376c.jpg" alt="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rivalhousegarage.com/2012/06/21/like-an-underwater-tiger/so_nice_to_meat_you_by_fennecx/" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rivalhousegarage.com/2012/06/21/like-an-underwater-tiger/so_nice_to_meat_you_by_fennecx/" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rivalhousegarage.com/2012/06/21/like-an-underwater-tiger/so_nice_to_meat_you_by_fennecx/" alt=""> </p><p><br></p><p>دوستان این مجموعه بسیار زیبا را برای شما معرفی کنم و هرکس دوست داشت می تواند از ادامه مطلب دانلود کند.دوستان این مجموعه مال خودم است و از هیچ سایتی کپی نشده.کاربران عزیز تصاویر این مجموعه به صورت HD است .و به صورت طنز و شگفتی های طبیعت و حیوانات است که گرداوردی شده است. این مجموعه را هم می توانید به عنوان پس زمینه دسکتاپ استفاده کنید یا به عنوان پس زمینه برای پاورپوینت استفاده کنید.امیدوارم دوست داشته باشد...</p> text/html 2013-02-19T12:15:07+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود 80 پس زمینه با موضوع طبیعت برای پاورپوینت http://powerpot.mihanblog.com/post/19 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eint.net76.net/photos/9139a91a16c9.jpg" alt=""> </p><p><br></p><p>امروز می خواهم شما را با این مجموعه بسیار زیبا اشنا کنم که دارای 80پس زمینه با کیفیت hd و زیبا و خلاقانه گرداوری شده است و در اختیار شما کاربران سایت powerpot به صورت اختصاصی قرار داده شده است.امیدوارم دوست داشته باشید.</p> text/html 2013-02-18T18:36:28+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود پاورپوینت درس 6 عربی اول دبیرستان http://powerpot.mihanblog.com/post/18 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eint.net76.net/photos/2326dc7c4f7b.jpg" alt=""></p><p><br></p><p> این پاورپوینت زیبا که طراحی بسیار زیبای دارد را برای شما به نمایش درآورده ایم. این پاورپوینت در 22 اسلاید و با پس زمینه و افکت های زیبا برای عموم حاضر شده است.این پاورپوینت را ازدست ندهید. &nbsp; </p><p> </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> text/html 2013-02-11T15:12:17+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX آموزش تصویری PowerPoint 2010 http://powerpot.mihanblog.com/post/17 با سلام خدمت تمامی کاربران گرامی. در<font size="1"> </font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1">ادامه مطلب</font> </font><font color="#FF0000">آموزش تصویری</font> PowerPoint 2010 را بررسی میکنی.<br><br><br><br><strong><font face="impact" size="3">لطفا به ادامه ی مطلب بروید</font></strong><br> text/html 2013-02-11T14:48:06+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX نحوه اضافه کردن جلوه های انیمیشن به اسلاید های PowerPoint http://powerpot.mihanblog.com/post/16 <strong>برنامه&nbsp;پاورپوینت دارای الگوهای نمایشی متحرک می باشد که با اعمال این الگوها به اسلایدها، عنوان و کادرهای متنی آنها با جلوه های انیمیشنی خاص ظاهر می گردند.<br></strong><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.uploads.pptfa.com/2011/11/56464564-150x150.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong><br><br></strong><strong><font face="impact" size="3">لطفا به ادامه ی مطلب بروید</font></strong><br>&nbsp;<br> text/html 2013-02-11T14:41:41+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX هفت قدم تا ساخت پاورپوینت http://powerpot.mihanblog.com/post/15 <strong>یکی از بهترین ابزارهای سمعی و بصری ارائه و سخنرانی پاورپوینت است. امروزه اکثر سخنرانان در همایش‌ها برای انتقال هرچه بهتر مطالب خود از پاورپوینت استفاده می‌کنند. حتی استادان دانشگاه و معلمان مدارس برای آموزش از این نرم افزار استفاده می‌کنند تا محتوا به بهترین شکل توسط مخاطب درک شود.<br><br><font face="impact" size="3"><br>لطفا به ادامه ی مطلب بروید</font><br></strong> text/html 2013-02-06T11:32:39+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست اول دبیرستان http://powerpot.mihanblog.com/post/13 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://limv.netne.net/img/f85517967795.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp; </p><p><br></p><p>&nbsp;این پاورپوینت زیبا که طراحی بسیار زیبای دارد را برای شما به نمایش درآورده ایم. این پاورپوینت در 22 اسلاید و با پس زمینه و افکت های زیبا برای عموم حاضر شده است.این پاورپوینت را ازدست ندهید. &nbsp;</p> text/html 2013-02-05T16:49:45+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود 11 تم برای پاور پوینت http://powerpot.mihanblog.com/post/12 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://limv.netne.net/img/806734b256c2.jpg" alt=""> </p><p><br></p><p>&nbsp;امروز 11&nbsp; تم انیمیشنی بسیار زیبا برای دانلود در این وبلاگ قرار داده ایم.این تم ها را از دست ندهید. &nbsp;</p> text/html 2013-02-04T10:03:38+01:00 powerpot.mihanblog.com PPTX دانلود پاورپوینت فصل 5 زیست اول دبیرستان http://powerpot.mihanblog.com/post/11 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://eint.net76.net/photos/5ff2543b53f4.jpg" alt=""> </p><p><br></p><p>این پاورپوینت زیبا که طراحی بسیار زیبای دارد را برای شما به نمایش درآورده ایم. این پاورپوینت در 13 اسلاید و با پس زمینه و افکت های زیبا برای عموم حاضر شده است.این پاورپوینت را ازدست ندهید. &nbsp;&nbsp;</p>